Cennik usług:

Ceny usług są z konieczności są ustalane indywidualnie. Uzgodnioną cenę ustala się po analizie sytuacji i zakresu działania klienta. Przytoczone tutaj orientacyjne ceny są cenami wyjściowymi dolnymi:
Ceny netto w skali miesięcznej.

Pakiet

Zakres

Dolna granica

Uwagi

Pełna rachunkowość

 

     500,00 PLN

 

Pełna rachunkowość
On line *)

 

   2000,00 PLN

 

Zasady ogólne

 

     200,00 PLN

W fazie początkowej, przy niewielkiej działalności 100,00 PLN

Ryczałty od sprzedaży ewidencjonowanej

 

       50,00 PLN

 

Obsługa pracowników

Listy płac, ubezpieczenia

  30,00 PLN/osobę

 

Obsługa pracowników

Dokumentacja pracownicza

  20,00 PLN/osobę

 

Doradztwo podatkowe

 

   100,00 PLN/godz

Przy zawarciu umowy
o obsługę księgową –
w ramach ceny usługi

Zakładanie firm
i spółek

 

   100,00 PLN/godz

Przy zawarciu umowy
o obsługę księgową – bez opłaty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 linki sponsorowane