Sprawdź nasz aktualny CENNIK !

Nasza oferta usług:

Pełna rachunkowość

Księgi rachunkowe

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Ewidencje dla podatku od towarów i usług

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Pełna rachunkowość

On line *)

Księgi rachunkowe

Ewidencja obrotu magazynowego

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Ewidencje dla podatku od towarów i usług

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Zasady ogólne

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Ewidencje dla podatku od towarów i usług

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Ryczałty

Ewidencja przychodów

Wykaz środków trwałych i wyposażenia

Ewidencje dla podatku od towarów i usług

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Pracownicy

Tworzenie list płac

Rozliczanie ubezpieczeń i składek NFZ

Rozliczanie składek PFRON

Doradztwo

Doradztwo podatkowe

Konsultacje

Podatki przy sprzedaży nieruchomości

Zakładanie firm

Firmy jednoosobowe

Spólki cywilne

Spółki jawne

Spółki partnerskie

Spółki komandytowe

Spółki z o.o.


 

 

linki sponsorowane