Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 01.01.2016

Nowelizacja Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza istotne zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich. Tym samym od 1 stycznia 2016 roku e-zwolnienia będą miały formę dokumentu elektronicznego przesyłanego za pośrednictwem bezpłatnego systemu oferowanego przez ZUS.W związku z powyższym, zarówno lekarze, jak i płatnicy składek korzystać będą z profilu informacyjnego.Mechanizm obiegu e-zwolnień zakłada, iż wystawione przez lekarza zaświadczenie lekarskie zostanie przesłane automatycznie na skrzynkę podawczą ZUS. Nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia, będzie ono udostępniane na profilu płatnika składek.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek środowiska lekarskiego wprowadziło w zakresie powyższych […]

Biuro rachunkowe Poznań

22

sty

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Rozpoczęcie prowadzenia firmy to poważna decyzja. Większość osób, które decydują się na rozkręcenie własnego biznesu, ma szczegółowo opracowany plan tego, co i jak chciałoby robić. Zwykle przyszli biznesmeni przygotowują się dość skrupulatnie do czekających ich wyzwań, opracowując odpowiednie biznes plany, obserwując rynek i opracowując strategie dotarcia ze swoją ofertą do klientów. Tym, co najczęściej stanowi potencjalnie największą przeszkodę, a może zdecydować o przyszłych losach nowego przedsięwzięcia, jest słaba znajomość realiów podatkowych i prawnych związanych z różnymi formami prowadzenia biznesu. Nie wszyscy wiedzą, że przy zakładaniu firmy można uzyskać pomoc od profesjonalnego biura rachunkowego. Jego pracownicy znakomicie orientują się we wszystkich aspektach prawnych[…]

Usługi budowlane od 2017 roku

Objęcie usług budowlanych wykonywanych w kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia – to jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 01.01.2017 r.Mechanizm odwrotnego obciążenia („reverse charge”) zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na odbiorcę. Podatnik świadczący usługi lub sprzedający towary objęte tym mechanizmem, zobowiązany jest do wystawienia faktury niezawierającej danych w zakresie stawki i kwoty podatku VAT (stawka OO), z wyraźnym wskazaniem „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”. Transacje tego typu podatnik wykazuje w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy. Świadczenie usług lub sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem sprzedawca zobligowany jest wykazać również w informacji podsumowującej VAT-27[…]