Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się szereg przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Jedną z nich jest poszerzenie wykazu przypadków, w których podatnicy VAT i VAT-UE mogą zostać wykreśleni z rejestru.Do tej pory procedura wykreślenia podatnika dotyczyła jedynie przypadków, w których czynności sprawdzające wykazały, że podatnik nie istnieje lub niemożliwe było skontaktowanie się z nim. Począwszy od 1 stycznia 2017 katalog ten został rozszerzony o poniższe przypadki: dane w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-R) są niezgodne z prawdą; podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. […]