15% CIT od 2017 roku?

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy obniżającej stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do poziomu 15%. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami preferencyjna stawka obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Według przewidywań wprowadzenie powyższego kryterium spowoduje objęcie obniżoną stawką podatku około 90% podatników CIT. Dodatkowo skorzystać z niej będą mieli prawo podatnicy rozpoczynający działalność.Jak deklaruje resort finansów powyższe rozwiązanie stanowi element strategii budowania korzystnych warunków dla wzrostu firm. Przewiduje się, że w długim okresie działanie to przyspieszy rozwój i stworzy sprzyjające warunki do podwyższenia przedsiębiorczości Polaków.Wejście w życie nowych […]

Jednolity Plik Kontrolny

Na skutek zmian w Ordynacji Podatkowej (wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r.) Ministerstwo Finansów przygotowuje wprowadzenie nowej metody kontroli w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK).Na wezwanie właściwego organu podatkowego podatnicy zobowiązani będą do przekazania danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej. Struktura JPK umożliwi organom podatkowych wgląd do niemalże wszystkich danych zgromadzonych w księgach, a tym samym dokonanie bardzo precyzyjnej kontroli przedsiębiorstwa. Wprowadzenie JPK umożliwi również skrócenie czasu wykonywania czynności sprawdzających oraz kontrolnych poprzez szybsze i łatwiejsze przekazanie danych przez podatników, co w konsekwencji przyczyni się także do redukcji kosztów związanych z procedurami podatkowymi. Obowiązkiem raportowania w formacie[…]

Klauzula unikania opodatkowania

Na wtorkowym posiedzeniu Rządu przyjęta została klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej podstawowym celem ma być ochrona państwa przed nasilającymi się działaniami uchylania się od opodatkowania oraz szerzących się zjawisk oszustw podatkowych. Ma ona uniemożliwić przedsiębiorstwom dokonywanie sztucznych czynności, które nie mają gospodarczego uzasadnienia, a ich celem jest jedynie ominięcie przepisów oraz osiągnięcie korzyści podatkowych.Projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie w sytuacji, gdy w wyniku zakwestionowanych przez organy podatkowe działań, podatnik osiągnąłby korzyść przekraczającą w roku podatkowym 100 tysięcy złotych. Gdy działania takie zostaną zakwalifikowane jako unikanie opodatkowania lub stwierdzone zostanie celowe obniżanie wymiaru podatku z wykorzystaniem sztucznych[…]