15% CIT od 2017 roku?

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy obniżającej stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do poziomu 15%. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami preferencyjna stawka obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Według przewidywań wprowadzenie powyższego kryterium spowoduje objęcie obniżoną stawką podatku około 90% podatników CIT. Dodatkowo skorzystać z niej będą mieli prawo podatnicy rozpoczynający działalność.Jak deklaruje resort finansów powyższe rozwiązanie stanowi element strategii budowania korzystnych warunków dla wzrostu firm. Przewiduje się, że w długim okresie działanie to przyspieszy rozwój i stworzy sprzyjające warunki do podwyższenia przedsiębiorczości Polaków.Wejście w życie nowych […]

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filled Tax Return) zostało po raz pierwszy udostępnione polskim podatnikom w ubiegłym roku. Jest to propozycja rozliczenia rocznego adresowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (zobowiązanych do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37) oraz osób fizycznych uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (zobowiązanych do złożenia zeznania PIT-38).Usługa jest dostępna na Portalu Podatkowym, gdzie podatnik znajdzie swoje rozliczenie PIT-37/PIT-38 z danymi częściowo wypełnionymi przez urząd skarbowy. Przygotowaną wersję formularza można uzupełnić o ulgi oraz odliczenia, jak również o kwotę 1% podatku przekazaną wybranej organizacji pożytku publicznego. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem,[…]

Składka wypadkowa 2016/2017

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i ustala się ją na kolejne lata składkowe. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego.O wysokości tego wskaźnika decyduje ilość osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Tym samym płatnicy zostają podzieleni na dwie grupy: zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób oraz niepodlegający wpisowi do rejestru REGON zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób W odniesieniu do pierwszej grupy stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego ustalana jest ryczałtowo i wynosi 50% wartości najwyższej stopy procentowej ustalonej na[…]