Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR – Pre-Filled Tax Return) zostało po raz pierwszy udostępnione polskim podatnikom w ubiegłym roku. Jest to propozycja rozliczenia rocznego adresowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (zobowiązanych do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37) oraz osób fizycznych uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (zobowiązanych do złożenia zeznania PIT-38).Usługa jest dostępna na Portalu Podatkowym, gdzie podatnik znajdzie swoje rozliczenie PIT-37/PIT-38 z danymi częściowo wypełnionymi przez urząd skarbowy. Przygotowaną wersję formularza można uzupełnić o ulgi oraz odliczenia, jak również o kwotę 1% podatku przekazaną wybranej organizacji pożytku publicznego. Usługa dostępna jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, […]

Składka wypadkowa 2016/2017

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana i ustala się ją na kolejne lata składkowe. W przypadku ubezpieczenia wypadkowego rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego.O wysokości tego wskaźnika decyduje ilość osób zgłaszanych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Tym samym płatnicy zostają podzieleni na dwie grupy: zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób oraz niepodlegający wpisowi do rejestru REGON zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób W odniesieniu do pierwszej grupy stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego ustalana jest ryczałtowo i wynosi 50% wartości najwyższej stopy procentowej ustalonej na[…]

Sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

W ostatnim czasie rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący nowe udogodnienia dla podatników w zakresie rocznych zeznań podatkowych.Według przygotowanego projektu, do 10 kwietnia każdego roku podatnik będzie miał możliwość złożenia w urzędzie skarbowym wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego. Takie rozwiązanie dostępne będzie dla podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników – pracodawców, organów rentowych, spółdzielni itp. W składanym wniosku podatnik będzie mógł skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możliwe będzie również skorzystanie z ulg podatkowych, podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku[…]