Nowy wykaz prac dla kobiet ciężarnych

Z dniem 1 maja 2017 roku przyjęty został nowy wykaz prac opracowany, dnia 3 kwietnia, przez Radę Ministrów w sprawie uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych prac dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią (Dz.U. 2017 poz. 796). Nowe rozporządzenie zastępuje wcześniejsze rozporządzenie które było stosowane przez ponad  20 lat (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057). Pomysł na zmianę obecnego stanu wynikał z tego iż Komisja Europejska zarzuciła, że polskie kobiety są dyskryminowane. Zarzut ten tyczył się nie tylko kobiet w ciąży tylko wszystkich kobiet w Polsce. Obecne rozporządzenie m.in.:(dla kobiet w ciąży)– ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;– […]

Centralny Rejestr Faktur VAT

Resort finansów przygotowuje kolejne rozwiązania w kierunku uszczelniania polskiego systemu podatkowego oraz zmniejszenia skali oszustw podatkowych. Po Jednolitym Pliku Kontrolnym kolejnym z nich jest propozycja uruchomienia Centralnego Rejestru Faktur VAT. W bazie takiej miałyby się znaleźć dane dotyczące faktur VAT, dające organom podatkowym wstępną informację na temat dokumentów znajdujących się w obiegu gospodarczym. Zakres informacji obejmowałby zarówno dane identyfikacyjne stron transakcji, jak również daty ich dokonania oraz kwoty netto i podatku VAT.Powyższe rozwiązanie są pochodną zaleceń Komisji Europejskiej, która rekomendowała jego wprowadzenie w państwach UE. Do tej pory wprowadziło je jednak tylko kilka państw, m.in. Portugalia, Słowacja, Czechy.Dzięki funkcjonowaniu scentralizowanej bazy faktur[…]

Wynagrodzenie minimalne w 2018 roku

W 2018 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2 049 zł (obecna stawka to 2 000 zł), a stawka godzinowa może wzrosnąć do  13,30 złotych brutto za godzinę. Takie właśnie prognozy, na kolejne lata, przedstawia Ministerstwo Finansów oparte na przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. W poprzednim roku w prognozach na rok 2017 zakładano, że ceny tworów i usług konsumpcyjnych wzrosną, natomiast ku wielkiemu zaskoczeniu zanotowano ich spadek.  Minimalna stawka wynagrodzenia na 2017 rok tj. 2 000 zł została wprowadzona w życie i dodatkowo zaczęto snuć inne plany. Obecnie prognozowany jest dynamiczny wzrost PKB[…]