Nowe wzory deklaracji VAT

Od 1 stycznia 2016 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 obowiązują nowe wzory formularzy VAT. Wyżej wymienione Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji: VAT-7 wersja 16 VAT-8 wersja 7 VAT-9M wersja 5 VAT-7K wersja 10 VAT-7D wersja 7 W okresie przejściowym, tj. do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 roku, mogą być stosowane dotychczasowe wzory wyżej wymienionych deklaracji. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter techniczny i dostosowują formularze do zmian w ustawach podatkowych.W wersji 16 deklaracji VAT-7 zmiana w stosunku do poprzedniego wzoru polega na dodaniu wiersza „zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej ma zakup kas rejestrujących […]

Pracownik i pobierane zasiłki

Istnieje wiele problemów z rozstrzygnięciem czy pracownik może pobierać dwa różne zasiłki, czy może pobierać tylko jeden z nich a drugi przepada czy  może najpierw pobiera jeden zasiłek a potem drugi. Takie pytania pojawiają się teraz częściej ze względu na zwiększoną ilość poboru urlopów ojcowskich w bieżący roku. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków gdy ojciec bierze taki urlop ale z takimi problemami pracodawcy spotykają się najczęściej. Oczywiste jest, że pracownik nie może w tym samym okresie pobierać dwóch zasiłków. Nie jest nigdzie powiedziane na te temat, że pracownik na pewno utraci przez to np. urlop ojcowski chociaż[…]

Nowe świadectwa pracy!

Z początkiem czerwca stare świadectwa pracy zostały zastąpione nowymi dlatego warto zwrócić uwagę co należy uwzględnić podczas wystawiania takiego świadectwa. Zmiany te głównie dotyczą pracowników tymczasowych ponieważ w takim świadectwie muszą być umieszczone informacje o dotychczasowej pracy tymczasowej pracownika, tj. gdzie i jak długo pracował w danej firmie.  Umotywowane jest to tym, że taki pracownik tymczasowy może być zatrudniony w jednej firmie na okres 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Ma to na celu przestrzeganie tych przepisów prawa i aby dany pracownik nie był zatrudniany cały czas w tej samej firmie. A jeżeli chodzi o zwykłych pracowników zatrudnionych na umowę[…]