Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

19 maja br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza szereg zmian dotyczących przedsiębiorców, jak również pakiet ułatwień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Zakres danych wymaganych do tej pory we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej ulegnie zmniejszeniu, dzięki czemu procedura ta będzie łatwiejsza i szybsza. Ograniczona zostanie również liczba postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców. Do tej pory osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie decydowały o momencie jej zakończenia, natomiast wpisy z urzędu dokonywane byłe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Nowe przepisy określają […]

Nowe wzory deklaracji VAT

Od 1 stycznia 2016 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 obowiązują nowe wzory formularzy VAT. Wyżej wymienione Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji: VAT-7 wersja 16 VAT-8 wersja 7 VAT-9M wersja 5 VAT-7K wersja 10 VAT-7D wersja 7 W okresie przejściowym, tj. do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 roku, mogą być stosowane dotychczasowe wzory wyżej wymienionych deklaracji. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter techniczny i dostosowują formularze do zmian w ustawach podatkowych.W wersji 16 deklaracji VAT-7 zmiana w stosunku do poprzedniego wzoru polega na dodaniu wiersza “zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej ma zakup kas rejestrujących[…]

Nowe obowiązki w podatku VAT od 1 lipca 2016 roku

Ministerstwo Finansów skierowało do Sejmu kolejne zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JKP), które zostały przyjęte przez Sejm dnia 13 maja br oraz przez Senat dnia 19 maja br.Jak wynika z treści uchwalonej ustawy podatnicy prowadzący księgi w oparciu o programy komputerowe, zobowiązani będą do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego, informacji o prowadzonej ewidencji za okresy miesięczne. W praktyce oznacza to obowiązek comiesięcznego raportowania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.Z powyższego można by wywnioskować, że nie prowadząc ksiąg podatkowych przy[…]