Blokada rachunku bankowego przez Urząd

Powstała propozycja zmiany niektórych ustaw z Ordynacji podatkowej w celu zatrzymania wyłudzeń podatkowych, które obecnie są praktykowane. Według informacji, to właśnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej składając np. do banku  żądanie będzie mógł zablokować konto danego podatnika. Obecnie Urząd Skarbowy może uzyskać oczywiście informacje na temat konta osoby prowadzącej działalność, a nawet może zobaczyć wszystkie rachunki bankowe, które taka osoba posiada. Dane o rachunku bankowym podatnika organy podatkowe mogą poznać w trakcie trwania  kontroli.  Informacje jakie może uzyskać, to m.in.: liczbę rachunków bankowych i pieniężnych oraz ich stan i obroty, umowy kredytowe, pożyczki, itp., nabyte papiery wartościowe i obroty nimi. Zanim […]