Wzrost minimalnej płacy = wzrost należności pracowniczych

Już wiadomo, że minimalna płaca w przyszłym toku, tj. 2018 wyniesie 2 100 zł brutto, a obecnie wynosi 2 000 zł brutto. Istnieje jednak założenie w stosunku do tej wypłaty, a mianowicie wysokość składek i wszystkich innych wskaźników, które mają wpływ na wysokość takich jak podatek czy też koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia, nie ulegnie zmianie. Uwzględniając wcześniej wymienione składniki płacy wynagrodzenie będzie wypłacane w wysokości 1 530 zł. ​ Poniżej zostały przedstawione świadczenia które są zależne od minimalnego wynagrodzenia: wynagrodzenie za pracę w nocy (jest to 20 procent minimalnego wynagrodzenia na godzinę, godziny ustalane przez pracodawcę często od 21:00 lub 22:00): za styczeń, […]

Krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych

Został zaakceptowany projekt ustawy dotyczący przechowywania akt kadrowo-płacowych. Do tej pory wynosił on 50 lat natomiast teraz będzie on skrócony do 10 lat, jest on jednym z elementów zawartych w projekcie 100-tu zmian dla firm. Projekt ten jest na pewno dobry dla pracodawców jednak z patrząc z drugiej strony jest to niekorzystny zapis dla pracowników, gdyż może to utrudnić im dochodzenie roszczeń. Wcześniej wspomniana zmiana jednak nie dotyczy wszystkich dokumentów, tj: 10 lat trzeba trzymać tylko akta dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz rozwiązań umów, kwestionariusze osobowe przechowywane będą jedynie przez cały okres pracy pracownika, reszta dokumentów przez pięć lat. Są to[…]

Jednolity podatek

Trwają pracę nad zapowiadaną od dłuższego czasu rewolucją podatkową – wprowadzeniem w miejsce składek ZUS, NFZ oraz podatku dochodowego – „jednolitej daniny”. Głównym celem zmian ma być uproszczenie systemu podatkowego oraz likwidacja jego degresywności. To również kolejny krok na drodze podwyższenia kwoty wolnej od podatku z aktualnej wartości 3091 zł do poziomu 8000 złotych.Do tej pory rząd nie ujawnił jednak żadnego dokumentu, który prezentowałby założenia projektu. Do opinii publicznej docierają szczątkowe, niepotwierdzone oficjalnie informacje.Stawek podatku ma być kilka – minimalna na poziomie 19,5%, maksymalna – ok. 40%. Według wyliczeń na skutek wprowadzenia „jednolitej daniny”, obciążenia z tytułu ZUS dla przedsiębiorców spadną[…]