Jednolity podatek

Trwają pracę nad zapowiadaną od dłuższego czasu rewolucją podatkową – wprowadzeniem w miejsce składek ZUS, NFZ oraz podatku dochodowego – “jednolitej daniny”. Głównym celem zmian ma być uproszczenie systemu podatkowego oraz likwidacja jego degresywności. To również kolejny krok na drodze podwyższenia kwoty wolnej od podatku z aktualnej wartości 3091 zł do poziomu 8000 złotych.Do tej pory rząd nie ujawnił jednak żadnego dokumentu, który prezentowałby założenia projektu. Do opinii publicznej docierają szczątkowe, niepotwierdzone oficjalnie informacje.Stawek podatku ma być kilka – minimalna na poziomie 19,5%, maksymalna – ok. 40%. Według wyliczeń na skutek wprowadzenia “jednolitej daniny”, obciążenia z tytułu ZUS dla przedsiębiorców spadną […]