Wynagrodzenie minimalne w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2 000 zł. Taka wysokość obowiązująca w kolejnym roku została ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456). W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnej płacy ustalana jest w sposób proporcjonalny do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania w danym miesiącu.Równolegle uchylono przepis dopuszczający obniżenie wynagrodzenia pracownika w okresie pierwszego roku pracy do wartości 80% płacy minimalnej. Gwarancja 100% wynagrodzenia minimalnego będzie tym samym od […]