Od 1 stycznia 2018 r. ewidencja w formie elektronicznej dla każdej firmy

Od przyszłego roku każdy czynny podatnik VAT, bez względu na to czy jest to duża firma czy mała, będzie zobowiązany prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Żaden podatnik nie musi informować US o zmianie tej zmianie z wersji papierowej na elektroniczną gdyż to będzie obowiązywać każdego. A zatem jak prowadzić poprawnie ewidencję VAT? Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT będzie comiesięczne przesyłanie JPK_VAT do Urzędu Skarbowego. JPK_VAT to inaczej jednolity plik kontrolny i jest on w postać plików XML.  W takim pliku znajdują się: – dane podatnika (nazwa, NIP, adres, REGON), które są niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, – […]

Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 roku

Zgodnie z zapowiedziami rządu, likwidacja ryczałtowych składek ZUS ma nastąpić dopiero od 2018 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy płacić będą składki ZUS na dotychczasowych zasadach. Składki na 2017 rok zostaną wyliczone zgodnie z obowiązującym w poprzednich latach schematem i ulegną podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego.Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne obowiązująca w 2017 roku wynosić będzie 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w wysokości 4263,00 zł). Oznacza to wzrost składek na ubezpieczenie społeczne do wartości 812,61 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz 749,94 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Składka na Fundusz Pracy wzrośnie do poziomu 62,67 zł.Ze wzrostem składek[…]