Biuro rachunkowe Poznań

18

sie

Mały ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Sejm uchwalił ustawę „Małego ZUS-u”, która najprawdopodobniej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. O co chodzi w „Małym ZUS-ie”? Otóż o to, że składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone proporcjonalnie do  przychodów.  Zmiany te mają objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018r. to 5250,00zł). Do obliczenia składki na mały ZUS ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Mały ZUS ma być systemem komplementarnym do obecnie obowiązujących rozwiązań takich, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowana. ​ Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą […]

Pełna księgowość, księgi rachunkowe

09

kw.

Jakie czynności obejmuje pełna obsługa księgowa firm?

W dzisiejszych czasach większość gospodarczych podmiotów zmuszona jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tak zwanej pełnej księgowości. Każda osoba prawna, spółka akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością musi rejestrować poniesione koszty i uzyskiwane przychody w ten sposób. Z kolei nie każda osoba fizyczna zobowiązania jest jednak do ich prowadzenia. Czym jest pełna księgowość? Prowadzenie pełnej księgowości to dość skomplikowana forma rejestracji rozchodów oraz przychodów. W tym przypadku nie obejdzie się bez utworzenia odpowiedniej ilości kont z podziałem na analityczne oraz syntetyczne. Pełna księgowość wymaga również prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w danej jednostce. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego należy również[…]

Nowa kwota wolna od podatku

1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Zostały one wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29.11.2016 r. Kwota wolna od podatku oznacza poziom dochodów niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Aktualnie znajduje się ona na poziomie 3091 zł, natomiast kwota obniżająca podatek w zeznaniu rocznym wynosi 556,02 zł – jest ona jednakowa dla wszystkich podatników, których dochody opodatkowane są wg skali podatkowej. Począwszy od przyszłego roku wysokość kwoty wolnej od podatku będzie uzależniona od poziomu osiąganych dochodów, wg poniższego zestawienia w tabeli: Stopniowy spadek kwoty wolnej od podatku w powyższych przedziałach został określony ustawowo.[…]