Nowa kwota wolna od podatku

1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Zostały one wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29.11.2016 r. Kwota wolna od podatku oznacza poziom dochodów niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Aktualnie znajduje się ona na poziomie 3091 zł, natomiast kwota obniżająca podatek w zeznaniu rocznym wynosi 556,02 zł – jest ona jednakowa dla wszystkich podatników, których dochody opodatkowane są wg skali podatkowej. Począwszy od przyszłego roku wysokość kwoty wolnej od podatku będzie uzależniona od poziomu osiąganych dochodów, wg poniższego zestawienia w tabeli: Stopniowy spadek kwoty wolnej od podatku w powyższych przedziałach został określony ustawowo. […]

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencja w formie elektronicznej dla każdej firmy

Od przyszłego roku każdy czynny podatnik VAT, bez względu na to czy jest to duża firma czy mała, będzie zobowiązany prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Żaden podatnik nie musi informować US o zmianie tej zmianie z wersji papierowej na elektroniczną gdyż to będzie obowiązywać każdego. A zatem jak prowadzić poprawnie ewidencję VAT? Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT będzie comiesięczne przesyłanie JPK_VAT do Urzędu Skarbowego. JPK_VAT to inaczej jednolity plik kontrolny i jest on w postać plików XML.  W takim pliku znajdują się: – dane podatnika (nazwa, NIP, adres, REGON), które są niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, –[…]

Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 roku

Zgodnie z zapowiedziami rządu, likwidacja ryczałtowych składek ZUS ma nastąpić dopiero od 2018 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy płacić będą składki ZUS na dotychczasowych zasadach. Składki na 2017 rok zostaną wyliczone zgodnie z obowiązującym w poprzednich latach schematem i ulegną podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego.Minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne obowiązująca w 2017 roku wynosić będzie 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w wysokości 4263,00 zł). Oznacza to wzrost składek na ubezpieczenie społeczne do wartości 812,61 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz 749,94 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Składka na Fundusz Pracy wzrośnie do poziomu 62,67 zł.Ze wzrostem składek[…]