Pełna księgowość, księgi rachunkowe

Jakie czynności obejmuje pełna obsługa księgowa firm?

W dzisiejszych czasach większość gospodarczych podmiotów zmuszona jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tak zwanej pełnej księgowości. Każda osoba prawna, spółka akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością musi rejestrować poniesione koszty i uzyskiwane przychody w ten sposób. Z kolei nie każda osoba fizyczna zobowiązania jest jednak do ich prowadzenia.


Czym jest pełna księgowość?


Prowadzenie pełnej księgowości to dość skomplikowana forma rejestracji rozchodów oraz przychodów. W tym przypadku nie obejdzie się bez utworzenia odpowiedniej ilości kont z podziałem na analityczne oraz syntetyczne. Pełna księgowość wymaga również prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w danej jednostce. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego należy również sporządzić określone sprawozdanie finansowe. Pełna księgowość stosowana jest, aby w odpowiedni sposób ująć niezbędne wartości, które posłużą do ustalenia wysokości podatku dochodowego. W związku z tym w podatkowych księgach przychodów i rozchodów ujęty będzie każdy finansowy ruch wykonany przez jednostkę.


Kto musi prowadzić pełną księgowość?


​Ustawa o rachunkowości wskazuje, które podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z pewnością te działania muszą być prowadzone przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Pełna księgowość dotyczy również zagranicznych oddziałów firm i przedsiębiorstw. Oczywiście, jeżeli w ciągu danego roku obrotowego podmiot osiągnie przychody netto na poziomie wyższym niż 5 293 440 złotych, z automatu musi prowadzić księgi rachunkowe. Pozostałe podmioty funkcjonujące na rynku mają pełną dowolność odnośnie prowadzenia pełnej księgowości.

Obsługa ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgi rachunkowej.