Jednolity Plik Kontrolny

Na skutek zmian w Ordynacji Podatkowej (wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r.) Ministerstwo Finansów przygotowuje wprowadzenie nowej metody kontroli w postaci jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Na wezwanie właściwego organu podatkowego podatnicy zobowiązani będą do przekazania danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej. Struktura JPK umożliwi organom podatkowych wgląd do niemalże wszystkich danych zgromadzonych w księgach, a tym samym dokonanie bardzo precyzyjnej kontroli przedsiębiorstwa. Wprowadzenie JPK umożliwi również skrócenie czasu wykonywania czynności sprawdzających oraz kontrolnych poprzez szybsze i łatwiejsze przekazanie danych przez podatników, co w konsekwencji przyczyni się także do redukcji kosztów związanych z procedurami podatkowymi. 
Obowiązkiem raportowania w formacie JPK objęte zostaną w pierwszej kolejności (od 1 lipca 2016 roku) duże przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Fakultatywnie do końca czerwca 2018 roku przekazywać je będą przedsiębiorcy zaliczeni do grupy małych i średnich. Z początkiem lipca 2018 roku zmiany obejmą wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe z wykorzystaniem programów komputerowych.
Organy podatkowe będą miały możliwość żądania od podatników przekazania danych w formacie JPK przy realizowaniu wszelkich procedur podatkowych. Przekazywane dane będą miały postać elektroniczną o określonej z góry strukturze, którą zaprezentowało Ministerstwo Finansów. 
Jednolity Plik Kontrolny będzie się składał z 7 bloków:

  1. Księgi rachunkowe
  2. Wyciąg bankowy
  3. Magazyn
  4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  5. Faktury VAT
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  7. Ewidencja przychodów

Wprowadzone zmiany zmuszą przedsiębiorców do przystosowania używanych programów komputerowych pod kątem zgodności ze strukturami JPK, aby przy ich pomocy móc generować niezbędne dane. W najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa korzystające z systemów znanych producentów, którzy w odpowiednim momencie dokonają aktualizacji oprogramowania. Pozostali muszę dokonać sprawdzenia zgodności wykorzystywanych systemów ze strukturami logicznymi JPK.

Your Comment: