Jednolity podatek

Trwają pracę nad zapowiadaną od dłuższego czasu rewolucją podatkową – wprowadzeniem w miejsce składek ZUS, NFZ oraz podatku dochodowego – „jednolitej daniny”. Głównym celem zmian ma być uproszczenie systemu podatkowego oraz likwidacja jego degresywności. To również kolejny krok na drodze podwyższenia kwoty wolnej od podatku z aktualnej wartości 3091 zł do poziomu 8000 złotych.
Do tej pory rząd nie ujawnił jednak żadnego dokumentu, który prezentowałby założenia projektu. Do opinii publicznej docierają szczątkowe, niepotwierdzone oficjalnie informacje.
Stawek podatku ma być kilka – minimalna na poziomie 19,5%, maksymalna – ok. 40%. Według wyliczeń na skutek wprowadzenia „jednolitej daniny”, obciążenia z tytułu ZUS dla przedsiębiorców spadną z obecnych 1200 zł do około 500 zł. ZUS będzie bowiem płacony od dochodów, ale na początek od kwoty płacy minimalnej. Przedstawiciele rządu zapowiadają równolegle likwidację podatku liniowego.
Na razie brak deklaracji, kto będzie organem odpowiedzialnym za ściągnięcie tej daniny: ZUS czy organy podatkowe? Lista pytań i wątpliwości jest bardzo długa. Jaki będzie system obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy? Jaka będzie konstrukcja kwoty wolnej od podatku – czy będzie dotyczyła jedynie osób o najniższych zarobkach  czy też będzie maleć wraz ze wzrostem dochodów?
Wprowadzenie jednolitego podatku zlikwiduje odrębną składkę zdrowotną, a tym samym zniesie wymóg ubezpieczenia zdrowotnego podczas wizyty w placówce medycznej. Zniknie zatem rozróżnienie z odprowadzaniem składki NFZ pomiędzy umową o pracę a umową-zleceniem.
Nowy jednolity podatek ma zacząć obowiązywać od stycznia 2018 roku. Szczegółowe założenia projektu mają być przedstawione do połowy listopada br.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.