Klauzula unikania opodatkowania

Na wtorkowym posiedzeniu Rządu przyjęta została klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej podstawowym celem ma być ochrona państwa przed nasilającymi się działaniami uchylania się od opodatkowania oraz szerzących się zjawisk oszustw podatkowych. Ma ona uniemożliwić przedsiębiorstwom dokonywanie sztucznych czynności, które nie mają gospodarczego uzasadnienia, a ich celem jest jedynie ominięcie przepisów oraz osiągnięcie korzyści podatkowych.
Projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej przewiduje, że klauzula miałaby zastosowanie w sytuacji, gdy w wyniku zakwestionowanych przez organy podatkowe działań, podatnik osiągnąłby korzyść przekraczającą w roku podatkowym 100 tysięcy złotych. Gdy działania takie zostaną zakwalifikowane jako unikanie opodatkowania lub stwierdzone zostanie celowe obniżanie wymiaru podatku z wykorzystaniem sztucznych konstrukcji prawnych – organy podatkowe będą uprawione do samodzielnego ustalania wysokości zobowiązania podatkowego.
Projekt zakłada również wydawanie przez Ministerstwo Finansów tzw. opinii zabezpieczających. Ich przedmiotem będzie ocena czy okoliczności przedstawione we wniosku spełniają przesłanki do zastosowania klauzuli. Podatnik otrzyma w ten sposób prawo powołania się na ogólną zasadę nieszkodzenia oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku lub odsetek. Opinia zabezpieczająca będzie równoznaczna z gwarancją, że w odniesieniu do zaopiniowanej sytuacji nie będą mogły być wszczynane sprawy o przestępstwa skarbowe.
Kontrowersyjnie oceniana jest w tym zakresie wysokość opłat, jakie miałyby być pobierane od podatników za złożenie wniosku o wydanie opinii:

  • 30 tysięcy złotych – konstrukcja prawna w udziałem nierezydentów lub podmiotów przez nich kontrolowanych lub zarządzanych;
  • 15 tysięcy złotych – w pozostałych przypadkach

Sprawy sporne w omawianym zakresie pozostaną w gestii Rady ds. Unikania Opodatkowania – specjalnie powołanego, niezależnego od Ministerstwa Finansów, organu.

Your Comment: