Krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych

Został zaakceptowany projekt ustawy dotyczący przechowywania akt kadrowo-płacowych. Do tej pory wynosił on 50 lat natomiast teraz będzie on skrócony do 10 lat, jest on jednym z elementów zawartych w projekcie 100-tu zmian dla firm.

Projekt ten jest na pewno dobry dla pracodawców jednak z patrząc z drugiej strony jest to niekorzystny zapis dla pracowników, gdyż może to utrudnić im dochodzenie roszczeń. Wcześniej wspomniana zmiana jednak nie dotyczy wszystkich dokumentów, tj:

  • 10 lat trzeba trzymać tylko akta dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz rozwiązań umów,
  • kwestionariusze osobowe przechowywane będą jedynie przez cały okres pracy pracownika,
  • reszta dokumentów przez pięć lat.

Są to trzy okresy trzymania dokumentacji pracowniczej pierwszy- zerowy, drugi – 5-letni, trzeci – 10 lat.

„Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj mówił, że skrócenie okresu przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych to jeden z trzech ostatnich projektów z pakietu 100 zmian dla firm, które czekają jeszcze na uchwalenie. Pozostałe to: sukcesja firm jednoosobowych, czyli zachowanie potencjału i umożliwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela oraz nowa forma działalności gospodarczej – prosta spółka akcyjna.”

Pracodawca musi utworzyć dla każdego pracownika teczkę personalną i gromadzić właśnie tam wszystkie potrzebne dokumenty. Jakie dokumenty powinny się tam znajdować? Oczywiście nie może tam zabraknąć:

  • dokumentów związanych z momentem ubiegania się o pracę u pracodawcy,
  • dokumentów dotyczących stosunku pracy jak również opisu przebiegu zatrudnienia,
  • dokumentów związanych z ustaniem stosunku pracy.

Nikt nad tym się nigdy nie zastanawiał jednak właśnie z takim trzymaniem dokumentacji pracowniczej wiążą się koszta, obecnie jest to oszacowane na 130 mln rocznie. Przechowywanie takiej dokumentacji nie dotyczy tylko Polaków ale również zagranicznych inwestorów , którzy zatrudniają w Polsce.

Kolejnym pomysłem jest również wprowadzenie przechowywania takiej dokumentacji w wersji elektronicznej oraz ograniczenie ilości przechowywanych dokumentów jednak to są na razie jedynie pomysły na przyszłość. To właśnie taki pomysł uprości życie pracodawców i nada on moc prawną również dokumentom elektronicznym. Oczywiście można również przechowywać akta pracownicze w wersji elektronicznej jednak mają one wtedy jedynie charakter pomocniczy.

Zmiana ta wchodzi w życie z początkiem przyszłego roku, tj. 1 stycznia 2018.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych.

Termin rozliczenia podróży służbowej

29

lip
Poradniki i artykuły

Najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.