Niższe składki dla nowo rozpoczynających firmy

W każdym roku w Polsce powstaje kilkadziesiąt tysięcy firm i właśnie dla takich firm zostały przygotowane niższe składki. Poniżej znajduje się tabela z wynikami jak mniej więcej szacuje się ilość powstających firm na rynku.
Obraz

Oczywiście nie chodzi tu o wszystkie składki tylko o składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia zdrowotne, to ta sama wysokość składki obowiązuje każdego. Obecnie taki podatki opłaca niższe składki przez pierwsze dwa lata. Jest to bardzo korzystne ponieważ dzięki temu można zaoszczędzić ok. 14 tysięcy złotych. Nie wszyscy oczywiście mogą skorzystać z takiego przywileju.

A zatem z niższych składek skorzystać mogą osoby, które:

  • w ostatnich 60 miesięcy przed rozpoczęciem nie prowadziły żadnej działalności,
  • złożyły wniosek i zostały zarejestrowane w CEIDG,
  • nie są osobami prowadzącymi niepubliczną szkołę,
  • nie świadczą usług na rzecz swojego byłego pracodawcy,
  • nie są jednoosobowymi spółki z o.o.,
  • nie są wspólnikami taki spółek jak: jawna, komandytowa, partnerska,
  • nie są twórcami, artystami oraz osobami współpracującymi w osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia obliczana jest tak aby kwota deklarowana nie była niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2 000 zł brutto tak więc taka kwota zadeklarowana wynosi 600 zł. Oczywiście w ten sposób odchodzi również składka na Fundusz pracy ponieważ podstawa wymiaru składek nie wynosi tyle samo co minimalne wynagrodzenie. Jeżeli kwota ta przekraczałaby minimalne wynagrodzenie, to rzeczą jasną jest to, że również i ta składka pojawiłaby się do opłacania. Każdy taki nowo rozpoczynający swoją działalność podatnik będzie musiał zgłosić  do ZUS-u i złożyć wniosek ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń. Kod jaki wtedy obowiązuje to 05 70 lecz trzeba pamiętać o tym żeby za 2 lata ten kod się zmieni i wówczas aby to uczynić trzeba złożyć dwa wnioski: ZUS ZWUA i ZUS ZUA.

Pojawił się jednak projekt aby czas opłacania takich składek wydłużyć z 2 lat na 3 lata. Ten projekt jak na razie jest dopiero przygotowywany, co oznacza, że nie wchodzi on w życie. Pomysł ten jest zmotywowany tym, że wiele firm po okresie tych dwóch lat kończy działalność lub też ją zawiesza. Dlatego rząd też wydłużając ten okres chce aby zachęcić nowych przedsiębiorców do dalszego dziania, a co za tym idzie więcej przedsiębiorstw.  Ten wydłużony okres obowiązywałby wszystkich nowo rozpoczynających bez podziału na jakiekolwiek grupy.

Czy taki projekt powstanie i czy będzie wydłużony ten okres nikt na razie tego w 100% nie wie należy więc jedynie czekać na decyzję Rządu.

Your Comment: