Pracownik i pobierane zasiłki

Istnieje wiele problemów z rozstrzygnięciem czy pracownik może pobierać dwa różne zasiłki, czy może pobierać tylko jeden z nich a drugi przepada czy  może najpierw pobiera jeden zasiłek a potem drugi. Takie pytania pojawiają się teraz częściej ze względu na zwiększoną ilość poboru urlopów ojcowskich w bieżący roku. Oczywiście nie dotyczy to tylko i wyłącznie przypadków gdy ojciec bierze taki urlop ale z takimi problemami pracodawcy spotykają się najczęściej.

Oczywiste jest, że pracownik nie może w tym samym okresie pobierać dwóch zasiłków. Nie jest nigdzie powiedziane na te temat, że pracownik na pewno utraci przez to np. urlop ojcowski chociaż nie jest to wykluczone. Zostaną przytoczone przykłady w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Przykład 1. Pracownik wystąpił do pracodawcy o urlop ojcowski w dniach 1 czerwca do 14 czerwca ponieważ został ojcem i z takiego właśnie urlopu może skorzystać. Z przyczyn niezależnych od niego zachorował i uzyskał zwolnienie od lekarza od 29 maja do 5 czerwca. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w dniach od 29 maja do 4 czerwca, a następnie pracownik przechodzi na urlop ojcowski i z tego tytułu przysługuje mu zasiłek.  Pracownik może również wystąpić do swojego pracodawcy z prośbą o przesunięcie urlopu ojcowskiego tak żeby zaczynał się on np. po skończeniu zwolnienia chorobowego lub np. rezygnacja z wzięcia urlopu ojcowskiego w tym czasie. W tym przypadku musi jednak liczyć na przychylność pracodawcy, że on wyrazi na to zgodę. Jeżeli pracodawca nie zgodzi się na coś takiego wówczas zostaje pierwsze rozwiązanie.

Przykład 2. Pracownik wystąpił do pracodawcy o urlop ojcowski w dniach 1 czerwca do 14 czerwca ponieważ został ojcem i z takiego właśnie urlopu może skorzystać. Jednak z przyczyn niezależnych od niego uległ wypadkowi lub też złapał poważną chorobę, która uniemożliwia mu prace przez cały miesiąc tj. 1-30 czerwca w związku z czym otrzymał zwolnienie chorobowe. W takiej sytuacji pracownik może złożyć swojemu pracodawcy prośbę/wniosek o tym, że rezygnuje z wzięcia urlopu ojcowskiego w tym terminie z powodu innego zwolnienia i orzeczonej niezdolności do pracy. Po zaakceptowaniu takiego wniosku pracownik może korzystać z zasiłku chorobowego jak również w późniejszym terminie z przysługującego urlopu ojcowskiego.  

Przykład 3. Pracownica urodziła dziecko i przysługuje jej urlop macierzyński i z tego właśnie tytułu pobiera zasiłek. Podczas tego urlopu zachorowała i otrzymała od swojego lekarza orzeczenie niezdolności do pracy w okresie 2 tygodni.  Zwolnienie chorobowe jak również urlop macierzyński nakładają się na siebie, jednak tak jak w poprzednich przykładach tak i w tym nie ma możliwości pobierania dwóch zasiłków. W tym przypadku albo pracodawca albo ZUS będzie wypłacać jej zasiłek macierzyński i tylko ten.  Urlop macierzyński to też jest pewnego rodzaju przypisanie pracownikowi niezdolności do pracy stąd też taka niezdolność nie występuje podwójnie.  

A zatem warto znać proponowane różne rozwiązania jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie i przysługujące nam urlopy podczas pojawienia się właśnie takich przypadłości jak wyżej wymienione, aby móc rozsądnie wykorzystać swój urlop nic na tym nie tracić.  

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.