Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o. - Rozliczenia ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie spółka z o.o.) to spółka prawa handlowego o osobowości prawnej, której działanie regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka tego typu jest zobowiązana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, czyli w uproszczeniu mówiąc konieczne jest dokumentowane każdej złotówki przepływającej przez spółkę.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o.

Księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością musi być prowadzona w formie pełnej i nie ma od tego wyjątków. Każda operacja finansowa musi być drobiazgowo ewidencjonowana jak np. wszelkie transakcje kartą firmową, wypłaty zaliczek, nie wspominając już o fakturach sprzedażowych czy kosztowych.

Prowadzenie ksiąg handlowych dla spółek z o.o.

Pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jak już wspominaliśmy powyżej to konieczność, od której nie ma odstępstw. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga zarówno czasu jak i specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Prowadzenie ich samemu oczywiście jest możliwe, o ile znamy wszelkie przepisy, ograniczenia i możliwości w tym zakresie. Niemniej nie polecamy robić tego samemu, ponieważ błędy mogą być dla spółki niewymiernie kosztowne w perspektywie czasu. Musimy bowiem pamiętać, że każda zmiana statusu konta spółki musi mieć odzwierciedlenie w księgach, a dodatkowo spółka tego typu zobowiązana jest co roku do wykonania sprawozdania finansowego, w tym:

  • rachunku zysków i strat,
  • bilansu,
  • oraz informacji dodatkowych.

Księgowość dla spółek z o.o.

Prowadzenie księgowości dla spółek z o.o. to przede wszystkim bieżące i właściwe prowadzenie takich ich składowych jak:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • wszelkiego typu konieczne zestawienia: obrotów czy sald,
  • inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów spółki.

Przepisy Ustawy o Rachunkowości wskazują, że wszystkie powyższe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, bieżąco oraz sprawdzalnie, co oznacza, że muszą być zgodne z prawdą a wszelkie zapisane w nich zdarzenia łatwo weryfikowalne.

Profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o. daje właścicielom spółki pełny obraz sytuacji finansowej, dzięki temu pozwala skrupulatnie i celnie planować wszelkie działania finansowe i kolejne inwestycje. Właściwe prowadzenie rachunkowości dla spółki z o.o. to porządek i przejrzystość dokumentacji dająca zarządzającym wgląd w bieżący stan finansów firmy oraz pozwalająca rzetelnie wyliczyć należne podatki, sporządzić niezbędne deklaracje oraz terminowo przygotować sprawozdania finansowe.