Biuro rachunkowe Poznań

Księga rachunkowa to księga prowadzona w sposób chronologiczny i systematyczny, w której zawiera się zapisy zdarzeń na podstawie dowodów księgowych.

Zawartość księgi rachunkowej: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie ze sobą szereg korzyści:

 • umożliwia przeprowadzenie analizy finansowej podmiotu gospodarczego w dosyć szerokim stopniu,
 • pozwala na monitoring kosztów, wydatków, przychodów i innych kategorii,
 • umożliwia opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości,
 • pozwala na wybór dostosowanych rozwiązań do charakteru działalności.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi handlowe

 • opracowanie dokumentacji mającej za zadanie ocenić stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości i usługi w zakresie księgowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych, wykaz ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont czy opis systemu informatycznego lub przetwarzania danych,
 • analiza dowodów pod kątem rachunkowym i formalnym (w kontekście przychodów i rozchodów),
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca i sposobu ich ujęcia,
 • prowadzenie spisu dowodów w dzienniku, a także na kontach księgi głównej i pomocniczych (w tym Przychodów i Rozchodów), przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych,
 • obliczanie w ramach prowadzonej księgowości wysokości zobowiązań, wraz ze sporządzaniem obowiązujących deklaracji,
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych,
 • ewidencja wyposażenia, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunki zysków i strat, przychodów i rozchodów),
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP i Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych,
 • ścisła współpraca z biegłym rewidentem podczas przeprowadzanej analizy sprawozdań finansowych,
 • monitowanie problemów oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na księgowanie rozmaitych zdarzeń gospodarczych,
 • reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli,
 • bieżąca opieka księgowego nad prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • przygotowywanie właściwych deklaracji,
 • bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • reprezentowanie Klientów w US, jak również w trakcie kontroli.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Tormot, mieszczące się w Poznaniu przy ulicy Górna Wilda 71/3, już od 1983 roku zajmuje się zakładaniem firm, w tym spółek, oraz stałą obsługą księgową i podatkową, odpowiadając przy tym za pełną księgowość oraz rachunkowość.

Nasze biuro rachunkowe, oprócz tradycyjnych usług związanych z księgowością i rachunkowością, prowadzi również obsługę księgową w systemie on-line, z wykorzystaniem oprogramowania CDN Optima.

Naszym Klientom udostępniamy odpowiednie moduły programu poprzez bezpieczne łącze internetowe. Za ich pomocą Klient tworzy w miejscu prowadzenia działalności własne dokumenty księgowe, które są na bieżąco dostępne w celu ich zaksięgowania, natomiast dokumenty zewnętrzne po zeskanowaniu są przekazywane do nas także drogą elektroniczną. Rezultaty księgowania mogą być na bieżąco dostępne dla Klienta.