Wynagrodzenie minimalne w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2 000 zł. Taka wysokość obowiązująca w kolejnym roku została ogłoszona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456). W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnej płacy ustalana jest w sposób proporcjonalny do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania w danym miesiącu.
Równolegle uchylono przepis dopuszczający obniżenie wynagrodzenia pracownika w okresie pierwszego roku pracy do wartości 80% płacy minimalnej. Gwarancja 100% wynagrodzenia minimalnego będzie tym samym od przyszłego roku obejmowała wszystkich pracowników pełnoetatowych.
Wstępna propozycja płacy minimalnej jest składana co roku Radzie Ministrów przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest ona ustalana w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen oraz wskaźnik realnego wzrostu gospodarczego. Jeśli propozycja spotka się z akceptacją ze strony Rady Ministrów, w dalszym etapie konsultacje nad nią prowadzi Komisja Trójstronna, tj. przedstawiciele rządu, związków zawodowych oraz organizacje pracodawców. W terminie do 15 lipca Komisja przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję płacy minimalnej na kolejny rok. Jeśli to nie nastąpi, rząd w terminie do 15 września ustala ją we własnym zakresie, przy założeniu, że jej wysokość nie może być niższa niż pierwsza propozycja przyjęta przez Radę Ministrów.
Istotną kwestią w ramach zagadnienia płacy minimalnej jest wprowadzona z początkiem przyszłego roku minimalna stawka godzinowa. Zgodnie z zapisem ustawowym, będzie ona waloryzowana corocznie w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym od 01.01.2017 minimalna stawka godzinowa wyniesie 13 zł (zamiast deklarowanych 12 zł za godzinę ustalonych w oparciu o płacę minimalną bieżącego roku).
Podwyżka płacy minimalnej skutkuje zmianą należności pracowniczych, które są z nią ściśle powiązane. Kwota minimalnego wynagrodzenia stanowi podstawę obliczania wielu świadczeń pracowniczych, m.in.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej – 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego, za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej;
  • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój – nie niższe niż płaca minimalna za pełen miesiąc dla pracownika pełnoetatowego;
  • oprawa z tytułu zwolnień grupowych – nie może przekraczać 15-krotności wynagrodzenia minimalnego;
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację – nie niższe niż płaca minimalna;
  • minimalna podstawa zasiłku chorobowego – nie niższa niż płaca minimalna pomniejszona o składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez pracownika;
  • kwoty wolne od potrąceń niealimentacyjnych (100% płacy minimalnej), kar pieniężnych (90% płacy minimalnej), zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikom (75% płacy minimalnej).

Your Comment:

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

22

sty
Poradnik

Czy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej warto skorzystać z pomocy księgowej?

Działalność gospodarcza to nie tylko pomysł na własny biznes i jego wcielanie w życie, ale także konieczność spełniania rozmaitych wymogów formalnych. Każda firma musi księgować wszystkie zdarzenia gospodarcze, w jakich bierze udział, przygotowywać różnego rodzaju sprawozdania i wreszcie rozliczać się z fiskusem. Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą zastanawia się nad tym, czy lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług profesjonalnego biura księgowego, czy też samodzielne prowadzenie księgowości. Sprawdźmy, które rozwiązanie będzie bardziej korzystne. Specyfika prowadzenia własnej firmy a usługi biura księgowego Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest dużym obciążeniem. W zależności od wielkości firmy trzeba dbać o zdobywanie i wykonywanie zleceń. W przypadku […]

Biuro rachunkowe Poznań

04

paź
Nowości księgowe

Księgi rachunkowe w 2019 r.

Do tej pory część firm rozlicza się na KPiR  jednak ma to się zmienić w 2019 r. miedzy innymi to dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Został wyznaczony limit, który został obliczony przy pomocy średniego kursu walut z dnia 1 października  br. . Jeżeli w roku 2018 dana firma, która wcześniej KPiR, osiągnęła przychody w wysokości co najmniej  2 000 000 euro ( w przeliczeniu po kursie 4,2795 zł tj. 8 559 000 zł) to wówczas od 1 stycznia 2019 roku będzie zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe. Cytując: 4.Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych,[…]

Biuro rachunkowe Poznań

30

wrz
Nowości księgowe

Faktura VAT w języku obcym?

Jak wiadomo czasem zdarza się firmom dokonywać transakcji z podmiotami zagranicznymi, a czasami stanowi to większość w firmie. Czy zatem nie można  czy można wpisywać koszty osiągnięte w tych transakcjach gdyż te faktury nie są wystawione z języku polskim? Oczywiście, że tak w ustawie o VAT nie ma zapisanego wymogu, że faktury,które zaliczamy w koszta muszą być tylko wystawione w języku polskim. Natomiast Ustawa o rachunkowości nie posada w sobie żadnego przypisu mówiącego o konieczności tłumaczenia tej faktury by móc ją wprowadzić do ksiąg rachunkowych, a co za tym indzie uznać za dowód księgowy. Oczywiście każdy przedsiębiorca, który dokonuje takich[…]

Biuro rachunkowe Poznań

18

sie
Nowości księgowe

Mały ZUS dla drobnych przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Sejm uchwalił ustawę „Małego ZUS-u”, która najprawdopodobniej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. O co chodzi w „Małym ZUS-ie”? Otóż o to, że składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone proporcjonalnie do  przychodów.  Zmiany te mają objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018r. to 5250,00zł). Do obliczenia składki na mały ZUS ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Mały ZUS ma być systemem komplementarnym do obecnie obowiązujących rozwiązań takich, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowana. ​ Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą[…]