Dane identyfikacyjne:


  Nazwa jednostki

  Telefon kontaktowy

  E-mail

  Forma organizacyjna jednostki

  Zakres prowadzonej działalności (branża)

  Rodzaj ewidencji księgowej

  Płatnik VAT

  Liczba zatrudnionych osób

  Występowanie transakcji wewnątrzunijnych

  Dodatkowe informacje/uwagi