Od 1 stycznia 2018 r. ewidencja w formie elektronicznej dla każdej firmy

Od przyszłego roku każdy czynny podatnik VAT, bez względu na to czy jest to duża firma czy mała, będzie zobowiązany prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Żaden podatnik nie musi informować US o zmianie tej zmianie z wersji papierowej na elektroniczną gdyż to będzie obowiązywać każdego.

A zatem jak prowadzić poprawnie ewidencję VAT?

Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT będzie comiesięczne przesyłanie JPK_VAT do Urzędu Skarbowego. JPK_VAT to inaczej jednolity plik kontrolny i jest on w postać plików XML.  W takim pliku znajdują się:
– dane podatnika (nazwa, NIP, adres, REGON), które są niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
– wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,
– kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego,
– kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także
– sprzedaż (uwzględnione wszystkie faktury sprzedaży z danymi firm),
– zakup (uwzględnione wszystkie faktury zakupu z danymi firm).

JPK_VAT ma na celu przyspieszenie czynności sprawdzających i kontrolnych US oraz przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzanie VAT-u czy też unikanie opodatkowania.  Aby móc wysyłać taki plik JKP_VAT trzeba być wyposażonym w podpis cyfrowy, inaczej certyfikat, który jest wystawiony przez Centrum Certyfikacji. Jeżeli dokument będzie dobrze utworzony, to wówczas będzie możliwe pobranie potwierdzenia UPO w przeciwnym wypadku będzie trzeba dokonać korekty tego pliku gdyż mogły się pojawić jakieś błędy. Dlatego też warto poświęcić więcej czasu na to aby sprawdzić dokładnie ten plik i by nie powtarzać po raz kolejny tej samej czynności, która i tak stosunkowo zabiera dużo czasu.

Ministerstwo finansów również uspakaja wszystkich przed lękiem wzrostu kosztów za zakup takiego programu do tworzenia takich plików. Na początku przyszłego roku MF udostępni taki bezpłatny program do prowadzenia ewidencji elektronicznej. Nie będzie jednak konkretnie narzucony wzór tego pliku jednak struktura tego pliku jedynie powinna być zachowana.

O tych zmianach można przeczytać  w art. 109 ust. 3. Trzeba pamiętać o tym, że należy przestrzegać wszystkich zasad zwłaszcza gdy ewidencjonujemy sprzedaż paragonową lub z odwrotnym obciążeniem.

Your Comment: