Wzrost minimalnej płacy = wzrost należności pracowniczych

Już wiadomo, że minimalna płaca w przyszłym toku, tj. 2018 wyniesie 2 100 zł brutto, a obecnie wynosi 2 000 zł brutto. Istnieje jednak założenie w stosunku do tej wypłaty, a mianowicie wysokość składek i wszystkich innych wskaźników, które mają wpływ na wysokość takich jak podatek czy też koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia, nie ulegnie zmianie. Uwzględniając wcześniej wymienione składniki płacy wynagrodzenie będzie wypłacane w wysokości 1 530 zł.

Poniżej zostały przedstawione świadczenia które są zależne od minimalnego wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie za pracę w nocy (jest to 20 procent minimalnego wynagrodzenia na godzinę, godziny ustalane przez pracodawcę często od 21:00 lub 22:00):
  • za styczeń, czerwiec, listopad – 2,50 zł,
  • za luty, kwiecień, maj, wrzesień – 2,63 zł,
  • za marzec, lipiec, sierpień – 2,39 zł,
  • za październik – 2,28 zł,
  • za grudzień – 2,76 zł.
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój (np. w momencie gdy z powodów po stronie pracodawcy nie można wykonywać pracy)
  • min. 2 100 zł na pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o prace lub 60 procent pensji pracownika,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych (przysługująca pracownikowi, który jest zwalniany z nie dotyczących jego przyczyn; zależne od stażu pracy i miesięcznego wynagrodzenia; nie więcej niż 15-krotność minimalnego wygrodzenia)
  • jak poprzednio nie niższe niż 2 100 zł,
 • kwoty potrąceń:
  • 1 530 zł w przypadku niealimentacyjnych,
  • 1 147,50 w przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 1 377 zł w przypadku kar pieniężnych,
 • odszkodowanie za dyskryminację (np. gdy sąd stwierdza stosowanie lobbingu w pracy)
  • nie niższe niż minimalne wynagrodzenie , brak granicy górnej.
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
  • nie niższa niż 1 812,09 zł.

Powyżej stawki są przedstawione w przeliczeniu na godzinę pracy oraz przy założeniach, że koszty uzyskania przychodów pracownika wynoszą 111,25 zł i kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosi 46,33  zł.

Your Comment: