Wzrost minimalnej płacy = wzrost należności pracowniczych

Już wiadomo, że minimalna płaca w przyszłym toku, tj. 2018 wyniesie 2 100 zł brutto, a obecnie wynosi 2 000 zł brutto. Istnieje jednak założenie w stosunku do tej wypłaty, a mianowicie wysokość składek i wszystkich innych wskaźników, które mają wpływ na wysokość takich jak podatek czy też koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia, nie ulegnie zmianie. Uwzględniając wcześniej wymienione składniki płacy wynagrodzenie będzie wypłacane w wysokości 1 530 zł.

Poniżej zostały przedstawione świadczenia które są zależne od minimalnego wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie za pracę w nocy (jest to 20 procent minimalnego wynagrodzenia na godzinę, godziny ustalane przez pracodawcę często od 21:00 lub 22:00):
  • za styczeń, czerwiec, listopad – 2,50 zł,
  • za luty, kwiecień, maj, wrzesień – 2,63 zł,
  • za marzec, lipiec, sierpień – 2,39 zł,
  • za październik – 2,28 zł,
  • za grudzień – 2,76 zł.
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój (np. w momencie gdy z powodów po stronie pracodawcy nie można wykonywać pracy)
  • min. 2 100 zł na pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o prace lub 60 procent pensji pracownika,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych (przysługująca pracownikowi, który jest zwalniany z nie dotyczących jego przyczyn; zależne od stażu pracy i miesięcznego wynagrodzenia; nie więcej niż 15-krotność minimalnego wygrodzenia)
  • jak poprzednio nie niższe niż 2 100 zł,
 • kwoty potrąceń:
  • 1 530 zł w przypadku niealimentacyjnych,
  • 1 147,50 w przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 1 377 zł w przypadku kar pieniężnych,
 • odszkodowanie za dyskryminację (np. gdy sąd stwierdza stosowanie lobbingu w pracy)
  • nie niższe niż minimalne wynagrodzenie , brak granicy górnej.
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
  • nie niższa niż 1 812,09 zł.

Powyżej stawki są przedstawione w przeliczeniu na godzinę pracy oraz przy założeniach, że koszty uzyskania przychodów pracownika wynoszą 111,25 zł i kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosi 46,33  zł.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych.

Termin rozliczenia podróży służbowej

29

lip
Poradniki i artykuły

Najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.