Biuro rachunkowe Poznań

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Rozpoczęcie prowadzenia firmy to poważna decyzja. Większość osób, które decydują się na rozkręcenie własnego biznesu, ma szczegółowo opracowany plan tego, co i jak chciałoby robić. Zwykle przyszli biznesmeni przygotowują się dość skrupulatnie do czekających ich wyzwań, opracowując odpowiednie biznes plany, obserwując rynek i opracowując strategie dotarcia ze swoją ofertą do klientów. Tym, co najczęściej stanowi potencjalnie największą przeszkodę, a może zdecydować o przyszłych losach nowego przedsięwzięcia, jest słaba znajomość realiów podatkowych i prawnych związanych z różnymi formami prowadzenia biznesu. Nie wszyscy wiedzą, że przy zakładaniu firmy można uzyskać pomoc od profesjonalnego biura rachunkowego. Jego pracownicy znakomicie orientują się we wszystkich aspektach prawnych związanych z formą, w jakiej najlepiej prowadzić działalność o danym profilu i zagrożeniach, które się z tym łączą. Sprawdźmy, dlaczego warto skonsultować tego rodzaju decyzję z doświadczonym księgowym.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Znaczenie profesjonalnego doradztwa przy zakładaniu firmy

Forma prowadzenia działalności gospodarczej rzutuje na wiele obszarów funkcjonowania firmy. W zależności od wybranego rodzaju formy trzeba wypełnić określone warunki formalne. Założenie spółki prawa handlowego wiąże się np. z koniecznością sporządzenia odpowiednich dokumentów – statutów, umów spółek. Trzeba także powołać zgodnie z właściwymi procedurami wszystkie organy spółek. Wybór spółki prowadzonej na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym pociąga za sobą m.in. znacznie większą odpowiedzialność osobistą za zobowiązania i działanie spółki.
W zależności od wybranej formy prawnej różne są obowiązki związane z prowadzeniem księgowości. Spółki prawa handlowego muszą prowadzić tzw. pełną księgowość, podczas gdy przy innych formach prawnych dopuszcza się prowadzenie jej w wersji uproszczonej.
Od tego, jaki rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej wybierzemy, mogą zależeć nie tylko koszty, które będziemy musieli ponosić, ale też ilość obowiązków i sformalizowania naszych działań. Dokumentowanie uchwał akcjonariuszy w spółce akcyjnej wygląda zupełnie inaczej niż w spółce cywilnej i wiąże się z zupełnie innym poziomem kosztów.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Przy zakładaniu firmy najważniejsze jest dopasowanie wszystkich wymiarów jej przyszłego funkcjonowania do naszych potrzeb. Skorzystanie z fachowej porady na samym początku tego procesu wydaje się jedną z bardziej rozsądnych strategii działania.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.