Biuro rachunkowe Poznań

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Rozpoczęcie prowadzenia firmy to poważna decyzja. Większość osób, które decydują się na rozkręcenie własnego biznesu, ma szczegółowo opracowany plan tego, co i jak chciałoby robić. Zwykle przyszli biznesmeni przygotowują się dość skrupulatnie do czekających ich wyzwań, opracowując odpowiednie biznes plany, obserwując rynek i opracowując strategie dotarcia ze swoją ofertą do klientów. Tym, co najczęściej stanowi potencjalnie największą przeszkodę, a może zdecydować o przyszłych losach nowego przedsięwzięcia, jest słaba znajomość realiów podatkowych i prawnych związanych z różnymi formami prowadzenia biznesu. Nie wszyscy wiedzą, że przy zakładaniu firmy można uzyskać pomoc od profesjonalnego biura rachunkowego. Jego pracownicy znakomicie orientują się we wszystkich aspektach prawnych związanych z formą, w jakiej najlepiej prowadzić działalność o danym profilu i zagrożeniach, które się z tym łączą. Sprawdźmy, dlaczego warto skonsultować tego rodzaju decyzję z doświadczonym księgowym.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Znaczenie profesjonalnego doradztwa przy zakładaniu firmy

Forma prowadzenia działalności gospodarczej rzutuje na wiele obszarów funkcjonowania firmy. W zależności od wybranego rodzaju formy trzeba wypełnić określone warunki formalne. Założenie spółki prawa handlowego wiąże się np. z koniecznością sporządzenia odpowiednich dokumentów – statutów, umów spółek. Trzeba także powołać zgodnie z właściwymi procedurami wszystkie organy spółek. Wybór spółki prowadzonej na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym pociąga za sobą m.in. znacznie większą odpowiedzialność osobistą za zobowiązania i działanie spółki.
W zależności od wybranej formy prawnej różne są obowiązki związane z prowadzeniem księgowości. Spółki prawa handlowego muszą prowadzić tzw. pełną księgowość, podczas gdy przy innych formach prawnych dopuszcza się prowadzenie jej w wersji uproszczonej.
Od tego, jaki rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej wybierzemy, mogą zależeć nie tylko koszty, które będziemy musieli ponosić, ale też ilość obowiązków i sformalizowania naszych działań. Dokumentowanie uchwał akcjonariuszy w spółce akcyjnej wygląda zupełnie inaczej niż w spółce cywilnej i wiąże się z zupełnie innym poziomem kosztów.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Przy zakładaniu firmy najważniejsze jest dopasowanie wszystkich wymiarów jej przyszłego funkcjonowania do naszych potrzeb. Skorzystanie z fachowej porady na samym początku tego procesu wydaje się jedną z bardziej rozsądnych strategii działania.

Zakładanie firm – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?