Wysokie koszta za odwołanie pracownika z urlopu

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego wiąże się z kosztami poniesionymi przez pracodawcę jak również są sytuacje, które nie pozwalają na taką czynność. Koszty, które może ponieść pracodawca są rożnego rodzaju i może być to duży cios dla firmy więc warto się nad tym poważnie zastanowić i rozważyć inne możliwości rozwiązania problemów. Każdy pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy dzielimy na 2 rodzaje pod względem ilości dni 20 dni i 26 dni. Jeżeli pracownik  w swoim życiu przepracuje poniżej 10 lat (sumując wykonywane wcześniej prace), to wówczas posiada 20 dni, a jeśli przekroczy […]

Pracownik i urlop na żądanie

Każdy pracownik ma prawo do  skorzystania z urlopu na żądanie. Nie powinien się on bać o to, że przez takie żądanie może on stracić pracę. Są jednak sytuacje, które utrudniają uzyskane pozytywnej decyzji i jest to dozwolone. Według Kodeksu Pracy dział siódmy rozdział I art. 1672 „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”. Urlop taki jest częścią urlopu wypoczynkowego, czyli do rocznej puli urlopu (20 lub 26 dni) dochodzą jeszcze w/w dni. Różnice między tymi urlopami[…]

Rozliczanie najmu lokalu

Najem lokalu może być różnie rozliczany np. można wybrać ryczał lub zasady ogólne. Wybór takiego opodatkowania zależy od właściciela i sam on podejmuje decyzję co w danej chwili będzie najrozsądniejsze.​Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że decyzję o opodatkowaniu musimy złożyć do Urzędu Skarbowego do 20 stycznia bieżącego roku lub jeżeli rozpoczynamy najem w trakcie trwania roku to wówczas taką decyzję należy złożyć przed rozpoczęciem się okresu rozliczeniowego. Złożenie tej decyzji dotyczy kiedy chcemy korzystać z ryczałtu, a jeśli wybieramy zasady ogólne to nie musimy takiego wniosku składać ponieważ są one automatycznie przypisywane. Jeżeli zostanie wybrany ryczałt, to dodatkowo należy złożyć oświadczenie[…]